Vojtova metoda

Vojtova metoda zahrnuje včasnou diagnostiku neurokineziologickým vyšetřením a včasnou terapii reflexní lokomocí. Metoda v obou částech je dílem českého neurologa, profesora Dr. Václava Vojty.

Včasnou diagnostikou je možné odhalit příznaky ohrožení vývojem dětské mozkové obrny již v prvních třech měsících života a zahájit kvalitní léčbu reflexní lokomocí s cílem dosáhnout optima možného pohybového vývoje dítěte. Dětská mozková obrna vzniká poškozením centrální nervové soustavy nejčastěji v období kolem porodu. Včasná diagnostika v součinnosti s včasnou terapií do 3 měsíců věku přináší nejlepší výsledky v léčbě, protože zasahuje v době, kdy dítě nemá ještě strukturální poruchy projevující se zkrácením svalů a šlach. Léčba reflexní lokomocí se liší od ostatních terapií v tom, že má lokomoční charakter. Znamená to zjednodušeně, že jejím cílem není jen dítě „uvolnit“, ale cílem je stavět normální hybnost za přesně daných pravidel. Zlepšení po každé jednotlivé terapii je třeba pečlivě sledovat a rodiče se ho učí poznat, aby měli kontrolu, jestli provádějí „cvičení“ doma správně.

Lékař určí, na jakém stupni vývoje se dítě nachází, zjistí, zda je ohrožené vývojem dětské mozkové obrny. Většina dětí však má pouze poruchu koordinace pohybu s různě těžkou asymetrií s rizikem vývoje ortopedické vady, například skoliózy páteře. I tyto děti je výhodné léčit včas.

Léčení provádí zkušené fyzioterapeutky s kurzem Vojtovy metody a se zkušenostmi v práci s nedonošenými dětmi a kojenci. Vojtova metoda však lze aplikovat od narození do stáří, proto její užití je i u starších dětí a dospělých lidí možné a účinné. Každé užití Vojtovy metody vyžaduje zkušeného lékaře, který zná neurokinezilogickou diagnostiku dle Vojty v spolupráci s kvalitním terapeutem, který umí pracovat reflexní lokomocí dle Vojty, je v ní řádně vyškolen a dále vzděláván. Terapeutem pro dítě jsou však jeho rodiče, protože po řádném zacvičení provádějí léčbu 3x-4x denně doma tak, aby vývoj dítěte s příznaky vývoje hybné poruchy byl co nejlepší.

MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D