Aktuální informace k současnému stavu naleznete v sekci ČLÁNKY

O Vojtově centru

Vojtovo centrum je nestátní zdravotnické zařízení, které se systematicky zabývá včasnou diagnostikou a terapii kojenců a dětí ohrožených a nemocných cerebrální parézou (dětskou mozkovou obrnou).

Diagnostika

 • Raná diagnostika hybných poruch novorozenců, kojenců a starších dětí neurokineziologickým vyšetřením dle Vojty
 • Ultrazvuková diagnostika
 • Odborná pediatrie, neonatologie

Terapie

 • Reflexní lokomoce dle Vojty u novorozenců, kojenců a starších dětí
 • Zácvik rodičů v terapii
 • Měkké techniky
 • Odborná pediatrie, neonatologie

Výchovná a vzdělávací činnost

 • Semináře Čs. Rehabilitační společnosti Dr.Vojty pro fyzioterapeuty
 • Semináře pro studenty Zdravotně sociální univerzity v Českých Budějovicích
 • Semináře pro lékaře Jihočeského kraje
 • Semináře pro rodiče
 • Psychorehabilitační kurzy s mezinárodní účastí (ZSF JČU v Českých Budějovicích)

Sociální a materiální pomoc rodičům dětí s ohrožením a postižením hybnou poruchou

Pomoc při zajištění výškově nastavitelného rehabilitačního stolu k provádění terapie Vojtovou metodou


Vědecká činnost

 • 2005 MUDr.Kolářová Jaroslava, Ph.D

Spolupráce

 • 1. lékařská fakulta, Klinika Rehabilitačního Lékařství Praha
 • Jedličkův ústav Praha
 • Perinatologické centrum Nemocnice v Českých Budějovicích
 • Čs.rehabilitační společnost Dr.Vojty
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • RL-Corpus Olomouc
 • Interntionale Vojta Gesellschaft, e.v.

Odborná ordinace ve Vojtově centru má zajištěny smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213.