Lékař

Jméno a příjmení Jaroslava Kolářová, MUDr., Ph.D.
Datum narození 1.března 1951
Místo narození Praha

Vzdělání

1969-1975 Univerzita Karlova, fakulta dětského lékařství Praha
1966-1969 SVVŠ Na Zatlance, Praha 5
1957-1966 Základní škola Preslova 10, Praha 5

Specializace

1988 Specializace v oboru neonatologie
1982 Specializace v oboru pediatrie druhého stupně
1978 Specializace v oboru pediatrie prvního stupně

Osvědčení k výkonu lékařské praxe ČS Lékařská komora

1996 Obor neonatologie
1995 Obor pediatrie

Kvalifikace, kurzy, stáže

1999 IPOKRATES Clinical seminar „Neonatal Imaging“
1998 IPOKRATES Clinical seminar
„Gastrointestinal Disorders and Surgery and Parenteral Nutrition in Newborns Infants“.
1998 IPOKRATES Clinical seminar
„Advanced Resuscitation & Emergency Care in Newborns and Children“
1997 Stáž na JIP pro nedonošené děti a patologické novorozence Kinderklinik Siegen, Deutschland
1997 IPOKRATES Clinical seminar
„Neonatal Neurology & Neuro- intensive Care“
1996 Stáž v ultrasonografickém vyšetření v pediatrii, organizovaná IPVZ, Klinika dětského a dorostového lékařství, Praha
1996 Zertificat-Neurokineziologické vyšetření v dětském věku podle Vojty, kurz Kindeszentrum, München
1996 Perinatal epidemiology meeting, Universität BERN, SCHWEIZ
1991-1995 Diagnostika ranných hybných postižení metodou profesora Dr. Vojty, kurz pořádaný ILF Praha - 1 týden
1996 Kurz „Vývoj patologických syndromů“ Centrum léčebné rehabilitace, Praha
1994 Kurz reflexní lokomoce B, Čs.společnost metody V.Vojty
1994 Kurz Metoda Dr.Vojty, IPVZ
1991 Kurz Vojtovy metody II.část-praxe, Centrum léčebné rehabilitace
1991 Kurz Vojtovy metody I.část - teorie, Centrum léčebné rehabilitace
1989 Školení na neonatologickém oddělení Thomayerovy nemocnice - 1 měsíc
1981 Školení na oddělení intensivní péče pro nedonošené děti I.porodnické kliniky, Praha 2
??? Školení na klinice dětské chirurgie, Praha 2, 3 měsíce
1977 Školení na II.dětské klinice FN Motol, l týden
1975 Školení na dětské klinice FN Pod Petřínem, 5 měsíců

Pracoviště

1993-dosud Nestátní zdravotnické zařízení
Odborná pediatrie
neonatologie
diagnostika a terapie metodou profesora Dr. Václava Vojty
praktický lékař pro děti a dorost
1983-1998 Nemocnice České Budějovice
Perinatologické centrum
2009-dosud 1.lékařská fakulta Praha
2009-dosud Jedličkův ústav Praha
1997-dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
zdravotně sociální fakulta
1975-1983 OÚNZ Rakovník
1980-1983 dětské oddělení nemocnice
1976-1979 obvodní dětský lékař
1975-1976 praxe FN Pod Petřínem

Školská činnost (vědecký pracovník, školská činnost)

2009-dosud 1.lékařská fakulta Praha,
Klinika Rehabilitačního lékařství
2000-2005 Kurzy Vojtovy metody Olomouc RL-Corpus, Mošnerova 2,
lékařská tematika přednášky
1999 IPVZ Praha
1996-dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta
1988-1998 Střední zdravotnická škola České Budějovice

Odborné zájmové okruhy

 • Morbidita dětí s hypoxickoischemickou encefalopatií, časné a pozdní následky, možnosti prevence a léčení. Včasná diagnostika hybných poruch kojenců.
 • Zdravotně sociální problematika dětí s cerebrální parézou, možnosti prevence a rehabilitace v moderním pojetí smyslu slova, raná péče, integrace dětí s CP do společnosti.

Seznam publikovaných prací

 1. Kolářová, J.
  Včasná diagnostika hybných poruch kojenců v prvním trimenonu Pediatrie pro praxi, 2007
 2. Kolářová, J.
  Dizertační práce na téma Raná diagnostika a terapie hybných poruch kojenců a její vliv na kvalitu života dítěte a jeho rodiny, 2005
 3. Kolářová J.
  Česko-rakouská konference o rané péči u dětí
  Abstrakta, 2003
 4. Kolářová, J.
  Terapie reflexní lokomocí dle Vojty- kdy začít?
  KONTAKT. Vol.2., 2000 č.3
 5. Doc. MUDr. Miloš Velemínský. CSc a kolektiv
  Peritoneální dialýza.
  Il PEDIATRIA., 1999
 6. Spoluautorka skript
  Doc. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. a kolektiv
  Klinická propedeutika pro studující ZSF JU, 1. vydání , 1999
 7. Kolářová, J.
  Syndromy cerebrální parézy, kapitola ve skriptech
  Doc. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. a kolektiv:
  Vybrané kapitoly z pediatrie pro studující ZSF JU, České Budějovice , 2, vydání , 1999
 8. Kolářová, J.:
  Základy vývojové diagnostiky u kojence:
  KONTAKT. 1. Vol. 1.. 1999 č. 3
 9. Kolářová, J.:
  Včasná diagnostika a terapie - šance pro dítě ohrožené poruchou hybného vývoje. :
  KONTAKT. 1. Vol. 1.. 1999, č. 2

Přednášková činnost

 • Pediatrické dny, České Budějovice 2001, Raná diagnostika hybných poruch kojenců.
 • l.pražská konference o raném vývoji, Lékařský dům, Praha 2, 2001, Včasná diagnostika hybných poruch kojenců neurokineziologickým vyšetřením.
 • Význam časného neurokineziologického vyšetření dle Vojty pro prognózu hybného vývoje novorozence, Srní, 2001, XIX. neonatologické dny, poster.
 • Kurzy Vojtovy metody, RL-Corpus Olomouc, 2000-2001, neurokineziologická diagnostika hybných poruch kojenců
 • Raná diagnostika hybných postižení kojenců, 1999, Strakonice, doškolovací kurs pro lékaře
 • Raná diagnostika hybných poruch kojenců, 2001, České Budějovice, doškolovací kurs pro lékaře
 • Výuka pediatrie, ošetřovatelství a rehabilitace, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jírovcova 24, České Budějovice
 • Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Teplice září 2002, Včasná diagnostika hybných poruch kojenců neurokineziologickým vyšetřením.
 • Raná diagnostika hybných postižení kojenců, únor 2003, Mladá Boleslav
 • Raná diagnostika hybných poruch kojenců, duben 2003, Česko-rakouská konference o raném vývoji u dětí, Hluboká nad Vltavou
 • Reflexní terapie dle Vojty, duben 2003, Česko-rakouská konference o raném vývoji u dětí, Hluboká nad Vltavou
 • Včasná diagnostika hybných poruch kojenců, květen 2004, Tábor
 • Raná diagnostika hybných poruch kojenců, červen 2004, Prachatice
 • Včasná diagnostika hybných poruch kojenců, prosinec 2004, Čs. společnost Dr. V.Vojty, Praha
 • Únor, leden 2005, Čs.rehabilitační společnost Dr. V.Vojty, Praha
 • Polohové reakce, květen 2005, Čs.rehabilitační společnost Dr.V.Vojty, Praha
 • Polohové reakce, 2006, Čs.rehabilitační společnost Dr.V.Vojty, Praha
 • Vývoj patologických syndromů, duben 2007, Čs.rehabilitační společnost Dr.V.Vojty, pracoviště České Budějovice]
 • Raná diagnosika a terapie hybných poruch, Jedličkův ústa, Praha
 • Včasná diagnostika hybných poruch kojenců v l.trimenonu, Pediatrie pro praxi

Projekty

 • Projekt FRVŠ-studentská konference, kvalita života dětí s CP, 2004
 • Projekt MZ psychorehabilitační týdenní kurz pro rodiny s dětmi s kombinovaným postižením , 2002, 2003, 2004, 2005
 • Projekt Phare people to people pro příhraniční česko-rakouskou spolupráci : Komplexní rehabilitace dětí s kombinovaným postižením, 2002

MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D