Kniha - Dítě ve Vojtově terapii

Kniha - Dítě ve Vojtově terapii

Knihu německé autorky paní Heidi Orth Dítě ve Vojtově terapii - Příručka pro praxi vydalo německé nakladatelství Elsevier GmbH, Urban & Fischer v roce 2005. Kniha byla přeložena do češtiny Mgr.Michaelou Procházkovou, lektorována MUDr.Jaroslavou Kolářovou, Ph.D. a vyšla v březnu 2009 v KOPP nakladatelství, Šumavská 3, 370 01 České Budějovice, tel./fax: 386 460 474, E-mail: knihy@kopp.cz, www.kopp.cz. Česká kniha vychází v licenci nakladatelství Elsevier GmbH. München.

Kniha obsahuje podrobné, odborné vysvětlení Vojtova principu, popisuje motorický vývoj kojence na neurofyziologickém podkladě, dokumentovaný kvalitními fotografiemi. Autorka knihy vysvětluje principy neurokineziologické diagnostiky hybných poruch kojenců a podrobně v přístupné formě popisuje reflexní terapii dle Vojty. Rodičům jsou věnovány pasáže, kde popisuje správné reakce a únikové mechanismy, což je pro ně velmi cenné při provádění terapie. Následuje velmi pěkná kapitola o vztahu dítěte, rodičů a terapeuta ve Vojtově terapii a odpovědi na nejčastější otázky rodičů v souvislosti s touto problematikou. Kniha pomůže v pochopení Vojtovy metody v nejširších souvislostech včasné diagnostiky, terapie a vztahu mezi rodiči, terapeuty a dětmi, ale i v pochopení velkých možností využití této metody.

Všem čtenářům doporučuji. Jaroslava Kolářová